Rasmus Kristoffer Pedersen

PhD i matematisk modellering - +45 23220212 - rasmuspedersen1992@gmail.com

Velkommen til mit personlige website. Her finder du mit CV og links til forskellige ting jeg har lavet.

Jeg er ansat som PostDoc på Roskilde Universitet og er del af PandemiX forskningscentret, hvor vi undersøger historiske pandemier og COVID-19 pandemien. Læs mere om PandemiX her.
I min Ph.D. arbejdede jeg med matematisk modellering af MPN, som del af Cancitis forskningsgruppen. Læs mere om Cancitis her.

Forskellige links:


Videnskabelige Artikler

"Temperate climate malaria in nineteenth century Denmark"

Mathias Mølbak Ingholt, Tzu Tung Chen, Franziska Hildebrandt, Rasmus K. Pedersen, Lone Simonsen

Udgivet i BMC Infectious Diseases, Volume 22, Article number 432, 2022

"Dose‐dependent mathematical modeling of interferon‐α‐treatment for personalized treatment of myeloproliferative neoplasms"

Rasmus K. Pedersen, Morten Andersen, Trine A. Knudsen, Vibe Skov, Lasse Kjær, Hans C. Hasselbalch, Johnny T. Ottesen

Udgivet i Computational and Systems Oncology, 2021
Udgivet i Journal of Theoretical Biology, Volume 518, 2021

"Mathematical Modeling of MPNs Offers Understanding and Decision Support for Personalized Treatment."

Johnny T. Ottesen, Rasmus K. Pedersen, Marc J. B. Dam, Trine A. Knudsen, Vibe Skov, Lasse Kjær, Morten Andersen

Udgivet i Cancers, 2020, 12(8)

"Data-driven analysis of JAK2V617F kinetics during interferon-alpha2 treatment of patients with polycythemia vera and related neoplasms"

Rasmus K. Pedersen, Morten Andersen, Trine A. Knudsen, Zamra Sajid, Johanne Gudmand-Hoeyer, Marc J. B. Dam, Vibe Skov, Lasse Kjær, Christina Ellervik, Thomas S. Larsen, Dennis Hansen, Niels Pallisgaard, Hans C. Hasselbalch, Johnny T. Ottesen

Udgivet i Cancer Medicine, 2020, 9(6)

"Bridging blood cancers and inflammation: The reduced Cancitis model"

Johnny T. Ottesen, Rasmus K. Pedersen, Zamra Sajid, Johanne Gudmand-Hoeyer, Katrine O. Bangsgaard, Vibe Skov, Lasse Kjær, Trine A. Knudsen, Niels Pallisgaard, Hans Carl Hasselbalch, Morten Andersen

Udgivet i Journal of Theoretical Biology, 2019, Volume 465

"Mathematical Modelling as a Proof of Concept for MPNs as a Human Inflammation Model for Cancer Development"

Morten Andersen, Zamra Sajid, Rasmus K. Pedersen, Johanne Gudmand-Hoeyer, Christina Ellervik, Vibe Skov, Lasse Kjær, Niels Pallisgaard, Torben A. Kruse, Mads Thomassen, Jesper Troelsen, Hans Carl Hasselbalch, Johnny T. Ottesen

Udgivet i PLoS One, 2017 12(8)

Oplæg, præsentationer og lignende

"Modelling Hematopoietic Stem Cells and their Interaction with the Bone Marrow Micro-Environment."

Videnskabelig Talk (Aflyst grundet Corona-Virus)

ECMTB 2020, Heidelberg, Tyskland - September 2020 (Aflyst grundet Corona-Virus)

"Modelling Hematopoietic Stem Cells and their Interaction with the Bone Marrow Micro-Environment."

Online videnskabelig talk til "Statistics and Biomathematics Seminar"

Chalmers, Göteborg, Sverige - 21. april, 2020
Helsinki, Finland - 22. oktober, 2019
Roskilde Universitet, Danmark - 18. september, 2019

"Modelling the Dynamics of Hematopoietic Stem Cells"

Poster til "SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems"

Snowbird, Utah, USA - Maj, 2019

"Modelling of Quiescent Stem Cells in Relation to Myeloproliferative Neoplasms"

Poster til "European Conference on Mathematical and Theoretical Biology"

Lisbon, Portugal - Juli, 2018

Yderlig videnskabelig formidling

I løbet af 2021, skrev jeg en række formidlingsartikler til et bredt publikum, udgivet på videnskab.dk. En komplet liste kan findes her.

"Communicating Science and Mathematics with Interactive Visualizations"

Talk ved DataViz CPH meetup

23. september, 2021

Uddannelse

September 2017 til november 2020

Kandidat i matematik og fysik

Cand. Scient., Roskilde Universitet

 • Speciale: "Uformaliserede Matematiske Problemer"
  Specialet undersøgte hvilket læringsmæssige potentiale der ved brug af en særlig type matematiske problemer i undervisning; Uformaliserede problemer. Problemerne er karakteristike ved at de kræver en matematisk undersøgelse af de studerende før udregninger kan foretages. Konkret blev der taget udgangspunkt i calculus.
  Projektarbejder:
 • "Investigation of polystyrene-b-polyisoprene using broadband dielectric spectroscopy" - Kandidatsemesterprojekt i fysik
  I projektet blev diblock copolymeren "polystyrene-b-polyisoprene" undersøgt eksperimentielt ved hjælp af bredbånd dielektrisk spektroskopi. Forsøg og databehandling blev selv udført.
 • "On the strategies used to attack unsolved mathematical problems" - Kandidatsemestersprojekt i matematik
  Projektet bestod af en overordnet gennemgang af en lang række matematiske artikler for at få indblik i hvordan forskellige matematiske discipliner bruges til udforskning af et uløst matematisk problem. Problemet der blev undersøgt er problemet kendt som Collatz' Conjecture.

August 2015 til august 2017

Bachelor i matematik og fysik

Bach. Scient., Roskilde Universitet

  Udvalgte projekter:
 • "Matematisk modellering af mæslinger" - Femte semesterprojekt i matematik.
  Projektet bestod konkret i en udvikling af en udvidet SEIR compartment-model. Formålet var at undersøge vaccinationsratens indvirkning på spredningen af mæslinger i en befolkning lig Danmarks, samt at sammenligne resultater med virkeligt data for registrerede sygdomstilfælde.
 • "Simulation of DNA-induced Self-assembly of Nanoparticles" - Bachelorprojekt i fysik.
  Projektet havde til mål at undersøge spontane grupperinger af specifikke molekyler i nanostørrelse ved at studere en avanceret molekylesimulering samt ved at udvikle en simplificeret molekylesimulering. Den simple simulering baseredes på en Monte-Carlo algoritme til simulering af Brownsk bevægelse.

August 2011 til juni 2014

HTX

Slotshaven, Holbæk

Fysik A / Matematik A linje

August 2008 til juli 2011

Erfaring

Videnskabelig assistent ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

Roskilde University
Efterår 2021

PostDoc ved PandemiX forskningscentret

Roskilde University
Forår 2021

Kursusunderviser - "Mathematical modelling and dynamic systems"

Roskilde Universitet
Efterår 2018 og efterår 2019

Hjælpelærer - BK2

Roskilde Universitet
Forår 2017

Hjælpelærer - Calculus

Roskilde Universitet
Efterår 2016

Hjælpelærer - BK1

Roskilde Universitet
Efterår 2015

Udvikler af og aktiv del af Science Show

Roskilde Universitet
September 2016 til juni 2017

Årsvikariat Matematikunderviser

Roskilde Gymnasium
Jeg havde alene ansvar for matematikundervisningen af to 1.g klasser
September 2014 til juni 2015

Kompetencer og andet

IT-Kompetencer

 • Python - Megen erfaring
 • MATLAB - Megen erfaring
 • LaTeX - Megen erfaring
 • C# - Lidt erfaring
 • Java - Lidt erfaring
 • Microsoft Excel - Megen erfaring
 • General web-udvikling (HTML, Javascript, CSS) - Nok til at kunne lave denne hjemmeside.

Sprog

 • Dansk - Modersmål
 • Engelsk - Flydende mundtligt og skriftligt
 • Tysk - Begynder

Friviligt Arbejde

 • Medlem af formandskabet - Rusvejledningen 2014 Roskilde Universitet
 • Tutor for naturvidenskabelig linje - Rusvejledningen 2013 Roskilde Universitet
 • Tutor for humanistisk linje - Rusvejledningen 2012 Roskilde Universitet