Interaktive Visualiseringer til Videnskabelig Formidling

Hvordan matematiske modeller gøres forståelige ved hjælp af interaktive simuleringer

IDA webinar, 28. maj 2020

af Rasmus Kristoffer Pedersen

Slides tilgængelige på rasmuspedersen.com/IDA/

Udfordringer med videnskabelig formidling

Videnskabelige resultater har betydning for verden omkring os.

Det er op til forskerne selv at kunne formidle deres forskning på en forståelig måde!

Min vinkel

Ph.D.-studerende i matematik på Roskilde Universitet.

Samarbejde med læger fra Roskilde Hospital.

En stor udfordring: Jeg er ikke læge.

En større udfordring: Lægerne er ikke mig.

Interaktive simuleringer

To konkrete eksempler.

Baseret på / inspireret af matematiske modeller.

  1. Væksten af en cancertumor.
  2. Formål: Post på "Matematisk cancer-forskning" blog.

  3. Sygdomsspredning.
  4. Formål: Undervisning og rekruttering af gymnasieelever.

Matematisk model af cancertumorvækst

Interaktiv simulering af tumorvækst.

Matematisk modellering af sygdomsspredning

Matematik der beskriver hvordan en sygdom spredes i en population.

Forskellige modeller for en lang række sygdomme, heriblandt Covid-19, Ebola og mæslinger.

Klassiskeren: SIR modellen (Susceptible, Infected og Recovered).

Aldrig været vigtigere at kunne formidle det!

Interaktiv simulering af sygdomsspredning

Afsluttende kommentarer

Videnskabelig formidling har aldrig været vigtigere for samfundet.

Kreative måder er visualisere matematikken på er nødvendige.

IT-værktøjer der gør det nemmere at udvikle visualiseringer er utroligt nyttige (f.eks. Processing, p5.js, manim, samt andre).

Værdien af gode visualiseringer ses flere steder:

Tak fordi I lyttede med!

Spørgsmål?

Hjemmeside: rasmuspedersen.com

Email: rasmuspedersen1992@gmail.com